DOUS DE FOIX

PASSEJADA
Lloc: les Dous de Foix (riera de Pontons)
Poble proper: Torrelles de Foix (a 8km de Vilafranca del Penedés)
Comarca: Alt Penedés
Ruta: camí paral.lel a la riera de Pontons