IGD-CAL SABATER-CAL BENET

Ruta: Igualada-Polígon Can Roca-Cal Sabater-Carretera BV-1031-Can Benet-Igualada
Sortida i arribada: Igualada (c. St. Martí de Tous)
Comarca: Anoia
Kilòmetres: 21km

GPS: IGD-CAL SABATER-CAL BENET
Ruta PDF: BIC061